Brandsikring

Viste du, at når en virksomhed brænder, så er det kun ca. 30% af dem, der eksisterer 1 år efter branden !

AG Electric A/S er certificeret leverandør af automatiskbrandalarmeringsanlæg. Vi yder rådgivning og design af brandalarmeringsanlæg, præcist tilpasset den enkelte opgave særlige vilkår og krav.

Ilt er som bekendt en forud-sætning for at en brand kan udvikle sig, og hvis man kan forhindre, at der kommer ilt til arnestedet, så stopper en brand helt af sig selv.

Første trin i en brandsikring er at forsyne bygningen med selvlukkende døre, der udløses, når der er røg til-stede. I praksis sker det ved at udstyre de selvlukkende døre med en holdemagnet og kombinere den med en røgdetektor på hver side af døren, der sikrer at døren lukker ved forekomsten af røg.

Andet trin er installationen af en automatisk brandalarmerings central, der udløser en alarm ved forekomst af røg eller hvis varmen stiger over et bestemt fastlagt niveau. 

Vores ABA-systemer er karakteriserede ved:

  • at overvåge bygningens forskellige områder og udløse en alarm, hvis der udvikles røg.
  • at overvåge maskiner eller installationer, hvor der er særlig risiko for at en brand kan opstå og udløse en alarm, hvis temperaturerne overstiger at fastlagt niveau.
  • at alarmere personer, der måtte være i bygningen, så de kan komme i sikkerhed.
  • at alarmere brandvæsenet på et meget tidlig tidspunkt, så brandslukningen kan påbegyndes så hurtigt som muligt

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

5 + 3 =

Christiansfeld
Lindegade 35 D
6070 Christiansfeld
CVR: 8984 7710
Tlf.: 74 56 13 40
 
Aabenraa
Kathale 18
6200 Aabenraa
CVR: 8984 7710
Tlf.: 73 62 38 00
Vojens
Østergade 17
6500 Vojens

CVR: 8984 7710
Tlf.: 74 54 17 11
 
Sønderborg
Ellegårdvej 25L
6400 Sønderborg
CVR: 8984 7710
Tlf.: 74 56 13 40