Landbrug og industri

Landbrug og industri

I landbrug og industri er det enormt vigtigt med løbende vedligeholdelse af de elektriske installationer. En større skade på elinstallationerne kan føre til en længere driftsforstyrrelse, produktionsstop og dermed føre til evt. økonomisk tab. I værste fald kan der udbryde brand. Vi anbefaler derfor, at elinstallationerne løbende – f.eks. gennem termografering, som kan afsløre fejl i elinstallationerne, før der sker en skade, eller elinstallationer på klima- og ventilationsanlæg, hvor det er super vigtigt at det spiller 100% i forhold til dyrevelfærd. Kontakt os i dag på 📞 73 62 38 00 eller info@ag-electric.dk, vi hjælper dig med elinstallationerne i dit landbrug.

 

Skjold Group 

AG Electric A/S er SKIOLD Servicepartner. 

Elinstallationer i landbrug i Aabenraa, Christiansfeld, Sønderborg, Vojens

Brandsikring

Brand- og røg alarm med AG Communication

Termografering

Tågekanon med AG Communication

Ventilation

Adgangskontrol med AG Communication

Ventilation

Tyverialarm med AG Communication

Termografering af el-tavler i landbruget og industrien

Uanset, om det er i landbruget eller industrien, så skal det være en autoriseret termografer, der må termografere din el-tavler. Vi er certificeret til at udføre termografering af el-tavler både i landbruget og i industrien.

Uanset om du aldrig har fået termograferet dine el-installationer, er blevet henvist af dit forsikringsselskab eller du har mistanke om eventuelle fejl, så kommer vi ud og kigger og laver en aftale med dig.

Hos DBI kan man altid få en oversigt over, hvem der er certificeret til at udføre termografering.

Hvad er termografering?

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationers tilstand. Termograferingen foregår med et termografi-kamera, der måler temperaturer på overfladen ved hjælp af infrarød stråling. På den måde kan man finde defekter, fejl og eventuelle begyndende kortslutninger i el-installationerne.

 

Hvorfor termograferer man?

Fejl på el-installationer er ofte skjult, og man vil ikke kunne se dem eller opdage dem i den daglige drift, men det er vigtig at vedligeholde og driftssikre ens elektriske komponenter. Derfor er termografering vigtig både i virksomheder, industrien og i landbruget.  Skal du have termograferet dine el-installationer og el-tavler? Så kontakt find den nærmeste certificeret el-installatør til termografering på kortet i bunden.

Termografering af AG Electric

Når vores el-installatører laver termografering, er det en kontrol af tilstanden nu og her og efterfølgende optimerer man på evt. dårlige eller løse installationer, overbelastninger og defekte installationer.

Hvis man ikke sikrer at ens el-installationer er korrekte, kan det føre til kortslutninger, skader på maskiner, driftstop eller i værste fald føre til brand.

1 ud af 4 brande opstår pga. fejl eller kortslutninger i el-installationer.

Med el-termografering kan man identificere begyndende nedbrud og defekter på installationer og derved forebygge brand.

Forebyg drifts- og produktionsstop

El-tavler kan gå i brand, hvis de kortslutter. Det kan ske, hvis tavlerne er overophedede, overbelastede eller defekte.

Produktionsstop er en bekostelig affære. Vores certificerede el-installatører har stor erfaring i at termografere både i landbruget men også i industrien. De kommer og termografere el-tavlerne og el-installationerne, derefter kigger de på at lave en serviceaftale, som gør at man aldrig skal tænkte på, hvor der skal termograferes igen.

De kan heldigvis udføre termograferingen mens landbruget eller virksomheden er i drift, faktisk vil de helst komme forbi, når der er størst muligt belastning, da det giver det mest retvisende billede af installationernes belastning og tilstand. Vi plejer at sige, at I opdager ikke at de er der, da jeres drift ikke påvirkes og forsætter på fuld styrke, selvom de går og termograferer el-tavler og skabe.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • El-motorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere
 • Ladestandere
 • Termografering, landbrug

 

 

Termografirapport og dokumentation!

Hvis en af TS-gruppens termografører opdager alvorlige skader eller fejl, bliver du eller den driftsansvarlige informeret øjeblikkeligt, så der kan reageres på problemet med det samme.

Termograferi med et termografisk kamera af AG Electric

Termografen udarbejder en termograferingsrapport (i overensstemmelse med de gældende standarder fra DBI), og gennemgår den med dig, så du ved præcist, hvordan du kan/skal forholde dig til det dokumenterede.

Vi sørger for den rette dokumentation og termograferingsrapport til dit forsikringsselskab.

Termografering i landbruget

Termografering i landbrug

TS-gruppen har mange el-installatører med flere års erfaring i termografering i landbruget. Vi er landsdækkende og kører ud til hele Danmark og termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder med en fast serviceaftale.

Når el-installatøreren termograferer et landbrug, sikrer de at alle anlæg, maskiner og el-installationer er i optimal stand.

Når vi kommer ud, vil vi typisk kigge alle jeres el-tavler igennem og termografere følgende:

 • Styrings- og el-tavler
 • Markvandingsanlæg
 • Malkeanlæg
 • Korntørringsanlæg
 • Ventilationsanlæg (også i eks. kornsiloer)

Termografering i industrien

Termografering industri

Når der skal termograferes i industrien eller i virksomheder, som også har en høj risikofaktor, som medicinalvirksomheder og produktionsvirksomheder er vi hos TS-gruppen det helt rigtige valg. Din produktion er fortsat i drift, når vi termograferer. Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning eller er defekte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

Bedre forsikringsvilkår med termografering

Nogle forsikringsselskaber giver bedre vilkår til de virksomheder, der aktivt øger indsatsen for bedre sikkerhed – som med termografi af el-installationerne. Vi har mange års erfaring og har lavet mange serviceaftaler med erhvervskunder indenfor landbrug og industri. Det sikrer at din el-installationer er opdateret efter retningslinjerne for din virksomhed og produktion. Skal du også have en serviceaftale på termografering på enten 5, 1 eller 1/2 år – så din nærmeste el-installatør til termografering på kortet i bunden.

Forsikringsselskaber* niveauinddeler virksomheder, i forhold til potentiel fare for overophedning og overbelastning af el-tavler.

 

Her kan du se niveauerne:

Belastning

Virksomhedstype

Termograferingsinterval

Lav
 • Kontormiljøer
 • Skoler
 • Kirker
 • Etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.
Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering.

Mellem
 • Almindelig industri
 • Butikker/ detailforretninger
 • Butikscentre
 • Håndværks-virksomheder
 • Idrætshaller
 • Fritidscentre

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.
Ved mellem belastning ville virksomheder have gavn af termografering med 1 års mellemrum. 

Høj
 • Landbrug
 • Sværindustri
 • Store produktionsvirksomheder
 • Slagterier
 • Grovvarevirksomheder
 • Medicinalfirmaer

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt.
Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt.

Sæt strøm i kontakten

Privatlivs- og cookiepolitik

1 + 13 =