Brandsikring

Brandalarm – professionelle løsninger

Viste du, at når en virksomhed brænder, så er det kun ca. 30% af dem, der eksisterer 1 år efter branden. Skab sikkerhed og tryghed med brandalarmer der er tilpasset din virksomhed eller institution. 

AG Electric er din certificeret og professionel leverandør af automatisk brandalarmeringsanlæg. Vi yder rådgivning og design af brandalarmeringsanlæg, præcist tilpasset den enkelte opgave særlige vilkår og krav.

Hos AG Electric A/S er vi altid klar til at svare på alle dine spørgsmål om brandsikring. Rådgivning og tilbud koster dig ikke noget! Kontakt os i dag på ☎73 62 38 00 eller info@ag-electric.dk

Vi har afdelinger i Aabenraa, Vojens, Sønderborg og Christiansfeld i Sønderjylland – og servicerer en kundekreds, der bl.a. inkluderer Haderslev, Kolding, Vojens og Sønderborg.

Brandsikring

Ilt er som bekendt en forud-sætning for at en brand kan udvikle sig, og hvis man kan forhindre, at der kommer ilt til arnestedet, så stopper en brand helt af sig selv.

Første trin i en brandsikring er at forsyne bygningen med selvlukkende døre, der udløses, når der er røg til-stede. I praksis sker det ved at udstyre de selvlukkende døre med en holdemagnet og kombinere den med en røgdetektor på hver side af døren, der sikrer at døren lukker ved forekomsten af røg.

Andet trin er installationen af en automatisk brandalarmerings central, der udløser en alarm ved forekomst af røg eller hvis varmen stiger over et bestemt fastlagt niveau.

ABA – Automatisk Brandalarm-anlæg

Et automatisk brandalarm-anlæg vil registrere en brand, inden den når at udvikle sig. Røgdetektorer/røgsensorer vil automatisk sende et signal til brandvæsenet, hvis anlægget registrerer røg. Derudover kan det samtidig indstilles, så udvalgte personer får en meddelelse samtidig med brandvæsenet, så en tidlig indgriben kan reducere og begrænse skader

Vi kan installere ABA-anlæg i virksomheder og institutioner. Det kan det kobles til andre alarmsystemer, som indbrudsalarm, varslingsanlæg, automatisk branddørslukningsanlæg og overvågningsanlæg.

Vi kan også installere en standard røgalarm, hvis du ikke ønsker, at en vagtcentral alarmeres, hvis røgalarmen aktiveres.

 

Vores ABA-systemer er karakteriserede ved:

  • at overvåge bygningens forskellige områder og udløse en alarm, hvis der udvikles røg.
  • at overvåge maskiner eller installationer, hvor der er særlig risiko for at en brand kan opstå og udløse en alarm, hvis temperaturerne overstiger at fastlagt niveau.
  • at alarmere personer, der måtte være i bygningen, så de kan komme i sikkerhed.
  • at alarmere brandvæsenet på et meget tidlig tidspunkt, så brandslukningen kan påbegyndes så hurtigt som muligt

Sæt strøm i kontakten

Privatlivs- og cookiepolitik

2 + 3 =